W szyfrowaniu konwencjonalnym zarówno nadawca jak i odbiorca informacji mają ten sam klucz, który jest tajny. Warto też często zmieniać klucze, ze wzgledu na możliwość przechwycenia przez niepowołane osoby. Dystrybucja kluczy dla każdej ze stron A i B może przebiegać na jeden z poniższych sposobów:

 1. A tworzy klucz i dostarcza B,

 2. Klucz zostaje dostarczony A i B przez stronę trzecią,

 3. Jedna strona może przekazać drugiej klucz za pomocą innego (np. poprzedniego) klucza,

 4. Klucz może być dostarczony A i B od trzeciej strony C za pomocą połączenia szyfrowanego.

Metody 1 i 2 wymagają ręcznego dostarczenia klucza. Kolejna metoda jest możliwa w ramach szyfrowania na łączu jak i szyfrowania na całej drodze przesyłania. Jednak Jeżeli zostanie przechwycony jeden klucz znane stają się wszystkie kolejne. W metodzie 4 za dostarczanie kluczy odpowiedzialne jest Centrum Dystrybucji Kluczy (KDC - Key Distrbution Center). Każdy użytkownik musi mieć klucz z KDC służący do dystrybucji kluczy, który musi być dostarczony metodą tradycyjną jak w punkcie drugim.

 

Sposób dystrybucji kluczy:
     Klucze mogą być dostarczane użytkownikom na wiele sposobów, typowy scenariusz pokazany jest na rysunku (kliknij aby zobaczyć).

W opisie tym założone jest, że każdy użytkownik (A i B) mają z Centralą Dystrybucji Kluczy (KDC) swoje niepowtarzalne klucze główne. W tym przypadku użytkownik A chce przesłać dane użytkownikowi B. Do tego celu potrzebuje jednorazowego klucza sesji.

 1. A kieruje do KDC żądanie klucza sesji. W takim komunikacie zawarte są informacje o tożsamości A i B oraz niepowtarzalny identyfikator tej operacji. Identyfiklator może być różny, ale najlepiej by była to liczba losowa, żeby nie został odkryty przez niepowołaną stronę.

 2. KDC odpowiada komunikatem zaszyfrowanym kluczem głównym A. Zawiera on dwa elementy przeznaczone dla A:
  - jednorazowy klucz sesji i
  - pierwotne żądanie celem dopasowania do odpowiedniego zapytania.
  Dodatkowo zawiera on elementy przeznaczone dla B:
  - jednorazowy klucz sesji
  - identyfikator A
  które są zaszyfrowane kluczem głównym B.

 3. A przesyła B informacje przeznaczone dla niego, czyli te zaszyfrowane kluczem głównym B. W tym momencie klucz sesji został już dostarczony. Może się rozpocząć bezpieczna transmisja. Jednak pożądane są dwa dodatkowe kroki uwierzytelniania.

 4. Używając klucza sesji B wysyła A identyfikator jednorazowy.

 5. A odpowiada przesłaniem funkcji przekształcającej ten identyfikator (na przykład dodającej jeden).

Po tych wszystkich etapach A może przystąpić do transmisji danych do B bez obaw, że strona trzecia mogłaby te dane odszyfrować.

 
 

home | back | top